Logo

Web o D/S, BDSM a touze po submisivitě
Zpracování osobních údajů

 

1. Server slouží ke vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem.

2. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

3. Pro účely užívání služby Serveru a Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné a popisné).

4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6. V případě, že by Inzerent chtěl inzerci/osobní údaje smazat, může požádat, aby byly tyto ze Serveru odstraněny.


Subinky - Web o D/s, BDSM a submisivních ženách      Email: info@subinky.eu